Danish Crown Produkt­ansvars­forsikring

Som leverandør af grise, søer og/eller kreaturer til Danish Crown har du mulighed for at tegne din produktansvarsforsikring i forsikringsselskabet If. Vær opmærksom på, at forsikringen kun gælder for leverancer til Danish Crown.

Der er krav om produktansvarsforsikring ved levering af grise, søer og kreaturer til Danish Crown. Forsikringen kan tegnes gennem eget forsikringsselskab eller via den fælles forsikringsordning Danish Crown på vegne af andelsejerne har forhandlet på plads med if-forsikring.

En produktansvarsforsikring skal:

  • Sikre dit ansvar for skader og tab, der påføres Danish Crown-koncernen, fra slagtedyret ankommer til slagteriet.
  • Gælde for leverancer til Danish Crown.
  • Forsikringssum på min. 10.000.000 kr. pr. skade og i alt pr. forsikringsår.

Ved forsikring gennem If gælder bl.a. følgende:

  • Selvrisiko pr. skade på 40.000 kr.
  • Forsikringsperioden er 1-årig og præmien forfalder til betaling ved første leverance efter den 1. april.
  • Betalingen opkræves af Danish Crown via afregningen, på vegne af if.
  • Der sker ingen refusion af præmie ved ophør.

Årspræmien for forsikringen er inklusiv administration, skadeforsikringsafgift og afhænger af din samlede årlige leverance af slagtedyr (grise, søer og kreaturer) til Danish Crown.
Forsikringskravet gælder også ved prøveleverancer. Ved prøveleverancer på op til 1.000 slagtedyr er præmien derfor kr. 200. Ved efterfølgende indmeldelse korrigeres for allerede betalt præmie.